گالری تصاویر

ما مفتخریم که از تجربه چندین ساله خود در ارائه خدمات و محصولات مرتبط با سریال صبحانه به نحوه کاملا مطلوب به مشتریان خود سرویس دهیم.خط تولید - سریال صبحانه - منحصرا در کشور و در ولوتینا

خط تولید - سریال صبحانه - منحصرا در کشور و در ولوتینا

تولید ایرانی با نیروی ایرانی

خط تولید منحصرا در کشور و در ولوتینا

خط تولید - سریال صبحانه - منحصرا در کشور و در ولوتینا

خط تولید - سریال صبحانه - منحصرا در کشور و در ولوتینا

خط تولید - سریال صبحانه - منحصرا در کشور و در ولوتینا

خط تولید - سریال صبحانه - منحصرا در کشور و در ولوتینا


نیروی انسانی تنها جهت کنترل ، خط تولید سریال صبحانه  و بسته بندی کاملا بهداشتی و مکانیزه

نیروی انسانی تنها جهت کنترل ، خط تولید سریال صبحانه و بسته بندی کاملا بهداشتی و مکانیزه

بهداشت و ایمنی

نیروی انسانی تنها جهت کنترل ، خط تولید و بسته بندی کاملا بهداشتی و مکانیزه


وجود آزمایشگاه میکروبی

کیفیت سنجی از مواد اولیه

وجود آزمایشگاه میکروبی در تولید سریال صبحانه

وجود آزمایشگاه میکروبی در تولید سریال صبحانه

آزمایشگاه اختصاصی کنترل کیفیت در تولید سریال صبحانه

آزمایشگاه اختصاصی کنترل کیفیت در تولید سریال صبحانه

آزمایشگاه اختصاصی کنترل کیفیت

کنترل وزن محصول به صورت کاملا رندم


سریال صبحانه ولوتینا با شیر و توت فرنگی

سریال صبحانه ولوتینا با شیر و توت فرنگی

طعمي بي نظير، مطابق با ذائقه ايراني

دنیایی متفاوت از انرژی ها

سریال صبحانه ولوتینا با طمع شکلاتی

سریال صبحانه ولوتینا با طمع شکلاتی

سریال صبحانه ولوتینا شکلاتی

سریال صبحانه ولوتینا شکلاتی


سریال صبحانه توپی با روکش کاکائو

سریال صبحانه توپی با روکش کاکائو

بالشی با طعم توت فرنگی

بالشی با طعم توت فرنگی

سریال صبحانه بالشی با طعم قهوه

سریال صبحانه بالشی با طعم قهوه

بالشی با طعم توت فرنگی

بالشی با طعم توت فرنگی

سریال صبحانه ولوتینا شکلاتی

سریال صبحانه ولوتینا شکلاتی


بالشی با طعم توت فرنگی

بالشی با طعم توت فرنگی

بالشی با طعم توت فرنگی

بالشی با طعم توت فرنگی

سریال صبحانه ولوتینا شکلاتی

سریال صبحانه ولوتینا شکلاتی

با شکل پولکی و روکش کاکائو

با شکل پولکی و روکش کاکائو

سریال صبحانه ولوتینا شکلاتی

سریال صبحانه ولوتینا شکلاتی